SALV bevraging Aquacultuurplatform

Het Nationaal Strategisch Plan voor Aquacultuur voorziet in strategische richtsnoeren en beleidsreacties die in het Belgische Operationeel Programma (OP) – dat uitvoering geeft aan de verordening van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) – vertaald worden in prioriteiten en steunmaatregelen. Het huidige OP voor België, getiteld “Vooruitziend en voortvarend”, zit momenteel over de helft van zijn looptijd en vanuit Europa is een nieuwe EFMZV-verordening in aanmaak voor de periode 2021-2027. Een grondige evaluatie van het huidige OP door de SALV-TWV wil een opstap bieden voor het formuleren van aanbevelingen over hoe het huidige OP kan worden bijgestuurd en over hoe het toekomstige OP er zal moeten uitzien.

Deze dieptebevraging vormt het startpunt van waaruit het OP kan worden geëvalueerd en van waaruit verdere advisering kan worden gestroomlijnd. Derhalve zijn uw antwoorden erg waardevol en belangrijk. Wij danken u voor uw deelname aan deze enquête.