SALV toekomstdialoog: klimaatadaptatie

Op 29 juni presenteerde de adviesraad zijn aanbevelingen tijdens een toekomstdialoog met vertegenwoordigers van het Departement Landbouw en Visserij, het Departement Omgeving en van diverse kennisinstellingen (VITO, Inagro). Het advies werd overwegend positief onthaald.

Griet Verstraeten (Departement Omgeving) erkende de relatie tussen mitigatie en adaptatie en achtte de doelmatige en inhoudelijke verbreding vanuit het perspectief van duurzame ontwikkeling erg waardevol. Ze erkende het transversaal karakter van adaptatie als beleidsthema en wees op initiatieven om de beleidscoördinatie te verbeteren.

Laura De Mets (Departement Landbouw en Visserij) ondersteunde deze ambitie op het vlak van beleidssamenwerking, en gaf aan diverse advieselementen te zullen uitwerken binnen het Actieprogramma Klimaatslimme Landbouw, waaronder de voedselsysteembenadering en het belang van de veelzijdige socio-economische toetsing op het vlak van adaptatiecapaciteit.

Greet Ghekiere (Inagro) vond het een omvattend advies. Zij beklemtoonde onder meer het belang van effectieve gewasbescherming ten overstaan van nieuwe ziekten en plagen en wees ook op het belang van integrale maatregelen om verschillende uitdagingen met betrekking tot klimaat, klimaataanpassing, biodiversiteit, enzovoort tegelijk aanpakken. Daarnaast gaf ze diverse concrete inzichten mee in functie van toekomstige advisering rond waterbevoorrading.

Ook Anne Gobin (VITO) drukte haar appreciatie voor het advies uit en wees op het belang van opschaling en zelfs ruimtelijke reorganisatie om de uitdagingen structureel tegemoet te treden.

Tijdens deze dialoog gaf het Departement Landbouw en Visserij een inkijk in het participatietraject dat het departement organiseert in functie van de ontwikkeling van het Actieprogramma Klimaatslimme Landbouw.

29 juni 2023, 14:00 - 29 juni 2023, 16:00