SALV-toekomstdialoog Oneerlijke Handelspraktijken

Op 14 december 2021 organiseerde de SALV in samenwerking met BVLE zijn eerste van een reeks toekomstdialogen rond een duurzame toekomst voor de land- en tuinbouw in Vlaanderen. Op de agenda stond de Europese richtlijn die oneerlijk handelsgedrag in de agrovoedingsketen wil beteugelen (waar de SALV in het voorjaar reeds een advies over uitbracht) en welke andere initiatieven nodig zijn om de socio-economische positie van de boer te versterken.

Een vaak gehoorde conclusie was dat een actiever economisch beleid rond landbouw nodig is om de inkomens van de land- en tuinbouwers te verbeteren en de voedselproductie te verduurzamen. Oneerlijke handelspraktijken aanpakken via wetgeving is een belangrijke stap naar een sterkere positie van primaire producenten en kleine marktdeelnemers in de agrovoedingsketen ten aanzien van grote spelers met veel marktmacht aan het einde van die keten. Dit initiatief zal ook nog verder uitgebouwd moeten worden om een fair share of the cake aan de eerste schakels in de keten te garanderen.

Daarnaast zal ook de size of the cake iets groter moeten. Onverantwoorde promotieacties geven de consument het gevoel dat duurzaam voedsel geen waarde meer heeft. Hier dient de overheid een dam tegen op te werpen. Een kleine verbetering van de marges als gevolg daarvan zou immers al een groot verschil kunnen betekenen voor het inkomen van de boer en de verduurzaming van voedselproductie. Om daadkrachtig in te grijpen op zowel the size als the share is een actiever economisch beleid nodig. Hier kan onder meer een actieve correctie van de markt vanuit de overheid deel van uitmaken.

Na dit eerste dialoogmoment rond landbouw en economie plant de SALV in 2022 nog vier andere toekomstdialogen, telkens rond één van de SALV-uitdagingen voor een duurzame toekomst voor de Vlaamse land- en tuinbouw: landbouw en ruimte, landbouw en milieu/klimaat, landbouw en veranderingen, landbouw en maatschappelijk draagvlak.

Deelnemers aan het debat

v.l.n.r. Pieter Verhelst (Boerenbond), Jean-Pierre Van Puymbrouck (Belpotato.be), Guido Van Huylenbroeck (UGent), Claude Menard (Sorbonne), Hendrik Vandamme (ABS), Frank Socquet (Unizo), Carole Dembour (Fevia Vlaanderen)

14 december 2021, 13:30 - 14 december 2021, 16:00