Workshop ‘Aanpassing van de Vlaamse visserijsector aan de klimaatverandering’

Op woensdag 23 oktober 2019 organiseert de Technische Werkcommissie Visserij (TWV) van de SALV de workshop ‘Aanpassing van de Vlaamse visserijsector aan de klimaatverandering’. Stakeholders van de visserijsector, experten en andere geïnteresseerden wisselen er van gedachten over de haalbaarheid en wenselijkheid van adaptatierichtingen en toepasselijke maatregelen voor de visserijsector om aan de uitdagingen van de klimaatverandering tegemoet te komen.

Met dit initiatief willen de SALV en de TWV een onderbouwde en gedragen visie ontwikkelen op de adaptatie van de visserijsector en het bredere marien voedselproductiesysteem. De workshop maakt deel uit van de stageproject van marien bioloog Esteban Torreblanca bij de TWV.

Met deze workshop trekt de SALV zijn werking rond klimaat en landbouw (met onder meer een kennisrapport rond klimaatslimme landbouw en de oprichting van een SALV-werkcommissie Klimaatadaptatie) door naar de ‘V’ in zijn letterwoord.

Pieter De Graef van SALV geeft een workshop
Wouter Vanacker van SALV geeft een workshop
Koen Carels van SALV geeft een workshop