Workshop beheerovereenkomsten soortenbescherming

Op woensdag 30 september 2020 organiseerde Alba Alonso de workshop De toekomst van de beheerovereenkomsten soortenbescherming. Experten van VLM, stakeholders van de landbouwsector en andere betrokken organisaties wisselden er van gedachten over de haalbaarheid van de beheerovereenkomsten soortenbescherming en de pistes voor de next-level van de maatregelen. In totaal namen 31 experten van 16 verschillende organisaties deel aan het evenement. De workshop maakte deel uit van het stageproject van milieuwetenschapper Alba Alonso, stagiaire bij de SALV.

Tijdens een interactieve Zoom-vergadering met discussies in break-outrooms legden de experten hun visie en ideeën uit. De discussies over beheerovereenkomsten soortenbescherming omvatten alle aspecten van beheerovereenkomsten (bv. omkadering van maatregelen, economische haalbaarheid, natuurdoelen …). Daarna legde elke groep zijn reflecties over de verschillende kwesties plenair voor.