SALV blikt vooruit op de toekomst in Haspengouwse fruitcluster

De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) bracht zijn netwerk samen in Sint-Truiden om zich te buigen over huidige en toekomstige uitdagingen voor de Vlaamse fruitteelt. De SALV bezocht het Proefcentrum Fruit, de Belgische Fruitveiling en Droneport als illustraties van het belang van samenwerking en innovatie voor een duurzame toekomst.

In de SALV laten negentien ledenorganisaties uit het brede middenveld in constructieve dialoog hun gezamenlijke stem horen over het landbouw- en visserijbeleid in Vlaanderen. In het hart van de agrofruitcluster van Sint-Truiden ontvingen Dany Bylemans van Proefcentrum Fruit (pcfruit), Marc Grauwels van de Belgische Fruitveiling (BFV) en Jacques De Kroes van Droneport ruim 85 sleutelfiguren van 36 organisaties en instellingen.

Krachten bundelen in de fruitsector loont

De bedrijfsbezoeken aan het Proefcentrum Fruit, de Belgische Fruitveiling en Droneport lieten de vele samenwerkingsverbanden zien tussen producenten, onderzoekers, dienstverleners en verwerkers van de Haspengouwse fruitcluster. Samenwerking loont en blijkt zelfs een noodzaak om huidige en toekomstige duurzaamheidsuitdagingen te doorstaan. In een panelgesprek waren zowel vertegenwoordigers van belanghebbenden Georges Van Keerberghen (Boerenbond), Jos Ramaekers (Natuurpunt), Veerle Van Der Sypt (FVPhouse) en Inge Moors (gedeputeerde Landbouw Provincie Limburg) het daarover eens.

Samenwerking ook in SALV essentieel

Ook binnen de werking van de SALV en de Technische Werkcommissie Visserij (TWV) is participatie door en samenwerking tussen de ledenorganisaties essentieel.

Georges Van Keerberghen, ondervoorzitter SALV: “De SALV en de TWV willen de beleidsmakers kwaliteitsvolle adviezen aanreiken die gedragen worden door zo veel mogelijk belanghebbenden. Consensus is daarbij steeds het streefdoel, zonder het perspectief vanuit de landbouw- en visserijsector uit het oog te verliezen.”

Voortbouwen op SALV-uitdagingen

De SALV richt het vizier steeds op een duurzame toekomst van de Vlaamse land- en tuinbouw en visserijsector. Die toekomst staat door uiteenlopende uitdagingen sterk onder druk. Zowel de SALV als de TWV hebben in 2017 die uitdagingen geïdentificeerd in twee verkennende nota’s.

Hendrik Vandamme, voorzitter SALV: “De adviesraad zal vanaf het najaar van 2021 voortbouwen aan een vervolg op die nota’s, om nog gerichter en doeltreffender te adviseren met het oog op een betere, duurzamere toekomst, zowel voor de land- en tuinbouwer als voor de visserijsector.”

Contact