SALV verkent mogelijkheden van lokaal voedselbeleid

De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) brengt vandaag zijn netwerk samen in Leuven om zich te buigen over de kansen die (lokaal) voedselbeleid kan bieden om de uitdagingen in de landbouw aan te gaan. In de voormiddag zijn een aantal bezoeken gepland aan verschillende land- en tuinbedrijven rond Leuven. De landbouwers vertellen over de uiteenlopende kansen en belemmeringen bij de ontwikkeling van hun lokaal verhaal. In de namiddag ontvangt de Leuvense schepen van Landbouw David Dessers in de Abdij Van Park meer dan 90 sleutelfiguren van ruim 40 organisaties en instellingen.

Lode Ceyssens, ondervoorzitter SALV: “Eerder wees de SALV op het potentieel van voedselbeleid om langs diverse sporen te bouwen aan een duurzamer landbouw- en voedselsysteem. De SALV brengt alle actoren van het agrovoedingssysteem bijeen en dat maakt de raad ook een ideaal adviesorgaan voor een gedragen voedselbeleid. De raad wil ook in de toekomst met breed gedragen adviezen aan de uitwerking van het Vlaams voedselbeleid bijdragen, met oog voor het strategisch belang van voedsel en de maatschappelijke waarde van een performante land- en tuinbouw en visserij in Vlaanderen.”

Voedselbeleid biedt kansen voor landbouw

Het (lokaal) voedselbeleid kan op verschillende manieren tegemoet komen aan de uitdagingen waarvoor de Vlaamse landbouwers staan. Diverse vertegenwoordigers van de SALV – Lode Ceyssens (Boerenbond en SALV ondervoorzitter), Heleen De Smet (Bond Beter Leefmilieu), Nadia Lapage (Fevia Vlaanderen), Gert Engelen (Rikolto) – treden hierover met elkaar in discussie, onder leiding van Tessa Avermaete (KUL). Ook Elke Rogge (ILVO) en Jannes Maes (raadgever landbouw van minister Jo Brouns) nemen deel aan het debat.

SALV toekomstwerking: focus op perspectief en kansen

De SALV richt het vizier steeds op een duurzame toekomst van de Vlaamse land- en tuinbouw en visserijsector. Deze toekomst staat door uiteenlopende uitdagingen sterk onder druk. Zowel de SALV als de Technische Werkcommissie Visserij hebben in 2017 die uitdagingen geïdentificeerd in twee verkennende nota’s.

Hendrik Vandamme, voorzitter SALV: “De SALV heeft het afgelopen jaar via diverse toekomstdialogen de aandacht gevestigd op de socio-economische en ruimtelijke problematieken die de Vlaamse primaire producenten dagelijks treffen. Het is zaak om nu oplossingsrichtingen aan te wijzen en concreet uit te werken. Daarbij moet de aandacht in het bijzonder gaan naar oplossingen die de uitdagingen in hun samenhang tegemoet treden. De SALV zal de komende tijd bouwen aan een vervolg van de twee verkennende nota’s uit 2017. De raad reikt daartoe de hand aan alle actoren die mee perspectief en toekomst willen bieden aan de sector.”

Contact