Advies actieplan asbestafbouw

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir

De SALV, de Minaraad en de SERV appreciëren dat het versterkte actieplan asbestafbouw het sectorprotocol tot realisatie van een asbestveilige landbouw verderzet. Ze wijzen daarbij wel op de nood aan recurrente en bijkomende middelen. Het sectorprotocol boekt resultaten. Dat blijkt uit het aantal aanmeldingen in de voorbije periodes. De voorziene middelen werden volledig benut.

Veel daken van landbouwbedrijven bevatten nog asbest. Daarom wijzen de drie raden op het belang van continuïteit en zelfs versterking in de middelenvoorziening van het sectorprotocol. Landbouwers kunnen ervoor kiezen om het asbest zelf te verwijderen of dit te laten doen. Proefprojecten wezen uit dat landbouwers vaak over de juiste instrumenten beschikken om zelf het hechtgebonden asbest zorgvuldig en veilig te verwijderen.

De verwijdering van asbestdaken kan gekoppeld worden met enerzijds een dakrenovatie en de installatie van zonnepanelen of anderzijds de sloop van gebouwen zonder functie (ontharding). Dat biedt positieve synergiën tussen het asbestafbouwplan en respectievelijk het klimaat- en energiebeleid en het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Verder vinden de raden het positief dat het nieuwe actieplan verwijst naar eerdere aanbevelingen uit hun gezamenlijke advies van 2018. Toch hebben zij nog enkele belangrijke aandachtspunten, bijvoorbeeld rond het tijdskader met de vraag om een concretere timing van acties en de vraag om jaarlijks te rapporteren over de voortgangsindicatoren en in te schatten of bijsturing nodig is.