Advies afschaffing samengestelde landbouwer

advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Jo Brouns

De SALV ondersteunt het beleidsvoornemen van de administratieve opheldering met betrekking tot de samengestelde landbouwer. De afschaffing van de categorie van samengestelde landbouwer mag echter geen aanleiding geven tot disrupties in de bestaande bedrijfsvoering. Daarom is het essentieel dat de overheid een uitzondering maakt op de overdrachtsregeling voor nutriëntenemissierechten, zoals artikel 9 van het ontwerp van decreet vooropstelt. Die uitzondering moet er komen vooraleer de decreetsbepalingen inzake samengestelde landbouwer worden toegepast. Daarnaast is ook een billijke overgangstermijn aangewezen.

Contact