Advies beheerregeling Aziatische hoornaar

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir

Volg de impact van de Aziatische hoornaar op de mens, de bijenteelt, de landbouw alsook de biodiversiteit grondig op en pas de beheerregeling navenant aan. Dat stellen de SALV en de Minaraad in een gezamenlijk advies over het ontwerp van ministerieel besluit waarmee de Vlaamse Regering een beheerregeling voor de invasieve uitheemse soort wil instellen.

Sinds 2011 is de Aziatische hoornaar aan een opmars bezig in Vlaanderen. Dat er een beheerregeling komt die inzet op populatiebeheer en impactmitigatie, vinden de adviesraden een goede zaak. Het is ook positief dat de beheerregeling zorgt voor algemene coördinatie. Tegelijk moet de Vlaamse Regering waarborgen dat coördinatie en samenwerking voldoende effectief en slagkrachtig zijn om problematische populaties lokaal of gebiedsgericht in te dijken.

De Aziatische hoornaar vormt in de eerste plaats een bedreiging voor de bijenteelt. Ervaringen in Zuid-Europa wijzen ook op mogelijke risico’s op schade in de wijnbouw en de fruitteelt. De impact op de inheemse biodiversiteit is nog vrij onzeker.

Voor een effectief beheer zijn voldoende Vlaamse middelen nodig, zowel via projectfinanciering als via structurele ondersteuning. Ook de opmaak van een onderbouwd afwegingskader is aan de orde, om de beschikbare middelen strategisch in te kunnen zetten. Naast budget is er ook voldoende capaciteit binnen het Agentschap Natuur en Bos vereist. Het is daarnaast raadzaam om alle relevante publieke en private actoren te betrekken die vandaag al betrokken zijn in de bestrijding.

De Minaraad en de SALV vragen om het gebruik van pesticiden maximaal te vermijden. Ze bepleiten een restrictieve omgang met afwijkingsmogelijkheden op verbodsbepalingen in VEN-gebieden en reservaten. Het strekt tot aanbeveling om de ontwikkeling en het gebruik van alternatieve, duurzamere bestrijdingsalternatieven te stimuleren. In het advies doen de raden nog diverse andere aanbevelingen rond preventie, bestrijding en opleiding, communicatie en governance.

VOKA onthoudt zich grotendeels bij het advies.

Samenwerking met
Minaraad

Contact