Advies beleidswenken voor een klimaatbestendige landbouwsector

advies op eigen initiatief

De SALV vraagt de Vlaamse Regering om werk te maken van een onderbouwd, evenwichtig en inclusief adaptatiebeleidsplan voor de landbouwsector.

De aanpassing van de landbouwsector aan de klimaatverandering moet volgens de raad een essentiƫle hoeksteen zijn van klimaatslimme landbouw, naast mitigatie en de verbetering van het landbouwinkomen op basis van producten en/of diensten. De overheid moet daarbij inzetten op diverse vormen van innovatie en op de ontwikkeling van een integraal maatregelenpakket over de ganse keten, van veld tot bord. De SALV vestigt verder de aandacht op de weerbaarheid van jonge landbouwers en landbouwondernemingen met beperkte investeringsmarge.

Wanneer het toekomstige Vlaams Klimaatadaptatieplan 2030 zal uitrollen, is er nood aan een gedegen monitoring en evaluatie van het plan. De adviesraad vraagt om daarbij niet louter ecologische indicatoren maar ook relevante sociale en economische parameters in een correcte verhouding in rekening te brengen.

Contact