Advies besluit van de Vlaamse Regering over biologische productie en etikettering biologische producten

advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Hilde Crevits
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de biologische productie en de etikettering van biologische producten

De Vlaamse Regering zet de nieuwe Europese verordening rond biologische productie en etikettering van biologische producten om in Vlaamse regelgeving. De SALV apprecieert dat Vlaanderen, op voorspraak van de biosector, het aantal vereiste controles op een hoger niveau instelt dan wat Europees is voorgeschreven. Dit is volgens de biosector nodig om enerzijds de positie te waarborgen van de producent, verwerker en distributeur van biologische producten en anderzijds het vertrouwen van de consument in bio te verzekeren.

Contact