Advies naar een betere en snellere realisatie complexe infrastructuurprojecten

advies op eigen initiatief

De aanpak van complexe projecten moet beter vinden de SALV, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA). Die verbeterde aanpak moet leiden tot een versnelling van de realisatie van complexe projecten. Acht jaar na de start van het decreet complexe projecten is nog geen enkel project vergund geraakt, laat staan uitgevoerd. Toch blijven de drie raden vertrouwen hebben in de principes en doelstellingen van het decreet. Om de kwaliteit van het proces te versterken, maakten de raden op eigen initiatief een gezamenlijk advies op.

Hendrik Vandamme, voorzitter SALV: "Het spreekt voor zich dat de SALV zich aansluit bij dit initiatief gezien onze eerdere adviezen over complexe projecten. De landbouwsector is bovendien sterk betrokken in heel wat lopende complexe projecten. Dankzij deze samenwerking kan de agrovoedingssector in de SALV aan het debat deelnemen."

Volgens de raden kan de verkenningsfase van het complex project transparanter en beter. Daarbij moet het duidelijker zijn waarom het project nodig is en welk probleem het precies oplost. Verder stellen de raden voor om alternatieven vroeg te vertrechteren en de resterende alternatieven sneller en grondiger af te wegen. Er is ook nood aan een betere afstemming met andere ruimtelijke planningsprocessen.

De raden suggereren om meer te investeren in joint fact finding. Daarbij leren stakeholders elkaars bekommernissen kennen in plaats van te spreken in termen van tegenstand. Tot slot moet ook gewerkt worden op randvoorwaarden zoals continuïteit in de besluitvorming, voorkomen van een juridisch steekspel en rapportage in het Vlaams Parlement.

Een bij het advies gevoegde brief gericht aan minister Brouns biedt een overzicht van het advieswerk van de SALV aangaande complexe projecten. Deze adviezen delen vaak dezelfde hoofdlijnen, waaronder de noodzaak van het landbouweffectenrapport als instrument in het alternatievenonderzoek om de impact op landbouw tijdig én grondig in kaart te brengen, het belang van zuinig ruimtegebruik, alsook het gebrek aan integratie met andere planningsprocessen.

Samenwerking met
SERV
MORA

Contact