Advies Blue Deal decreet

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
van programma naar structureel beleid

Het voorstel van decreet over de "Blue Deal" heeft twee hoofddoelen: het streven naar een volledige integratie van het beleid met betrekking tot watertekorten en het zorgen voor meer duidelijkheid omtrent financiering. Deze doelen zijn van essentieel belang. Minaraad, SERV en SALV formuleren in hun gezamenlijk advies dan ook aanbevelingen om deze doelstellingen sterker te laten doorwerken.

Zo suggereren ze om de uitgangspunten van het droogtebeleid op een andere plaats in het decreet op te nemen, zodat ze van toepassing zijn op het gehele waterbeleid en niet alleen op de Blue Deal. In lijn met de aanbevelingen van Weerbaar Waterland is er behoefte aan een duidelijke langetermijnvisie en doelstellingen met betrekking tot waterkwantiteit. Daarnaast is er nood aan een instrument dat structurele financiering waarborgt.

Om dubbel werk te voorkomen, wordt de toekomstige Blue Deal het beste uitgewerkt als een overkoepelende beleidsnota die het gehele waterbeleid bestrijkt en de coƶrdinatie van beoogde maatregelen en budgetten tussen beleidsdomeinen en bevoegdheidsniveaus regelt en transparant weergeeft.

De raden verzoeken om in een vroege fase te kunnen adviseren over de Blue Deal, in ieder geval voor de eerste principiƫle goedkeuring door de Vlaamse Regering. Een verdere optimalisatie van de plancyclus van het integraal waterbeleid is nodig om meer betrokkenheid te bekomen. In deze context kan ook worden nagedacht over de beste invulling van de functie van de huidige waterbeleidsnota.

Samenwerking met
Minaraad
SERV

Contact