Advies BVR wijziging Vlarem

geen inhoudelijk advies
advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiƫne, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en titel III van het VLAREM van 16 mei 2014

Contact