Advies complex project kanaal Bossuit-Kortrijk: voorontwerp voorkeursbesluit

advies op vraag
De Vlaamse Waterweg nv

De SALV adviseert om van het complex project Kanaal Bossuit-Kortrijk geen nieuw, bijkomend natuurontwikkelingsproject te maken. Het voorontwerp van voorkeursbesluit over dat complex project stelt de creatie van nieuwe natuur in het vooruitzicht. Nochtans was er in de startbeslissing geen sprake van extra natuurontwikkeling. Het project voorziet in hoofdzaak in een opwaardering van het kanaal zodat grotere binnenvaartschepen tussen de Leie en de Schelde kunnen varen. Er lopen al heel wat natuurontwikkelingsprojecten in de regio waarop de nieuwe ambitie kan worden afgestemd.

Er is ook nood aan duidelijkheid over de indirecte inname van landbouwgebied door verplichte compensaties voor natuurwaarden, die door de infrastructuurwerken zullen verloren gaan. De natuurcompensaties moeten zo veel mogelijk binnen de huidige ruimtelijke contouren van het project plaatsvinden. Eerder wees de SALV de toegang tot grond aan als een grote uitdaging voor (jonge) landbouwers in Vlaanderen.

Het is positief dat verschillende eerdere SALV-aanbevelingen opgenomen zijn in het voorontwerp van voorkeursbesluit. Nu is het zaak om in de uitwerkingsfase de sector voldoende te betrekken zowel bij het onderzoek naar de effecten op de waterhuishouding als bij de verkenning van kansen op het vlak van klimaatadaptatie.

Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu onthielden zich bij dit advies.

Contact