Advies complex Project Noord-Zuidverbinding Limburg: tussennota

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia Peeters

De eerste fase van het geïntegreerde onderzoek van het complex project Noord-Zuidverbinding Limburg licht drie alternatieven (A2, A3, A4) voor verder verfijnend onderzoek uit. De SALV waardeert deze uitkomst en stelt dat met deze vertrechtering zeker voldoende opportuniteit ontstaat om de drie resterende alternatieven te onderwerpen aan een meer diepgaand thematisch onderzoek. Zo komt er meer duidelijkheid over de rechtstreekse en onrechtstreekse impact van elk alternatief op landbouw. In navolging van zijn eerder advies van 24 april 2020 herhaalt de SALV zijn vraag om een landbouweffectenrapport (LER) en een uitgebreide maatschappelijke kostenbatenanalyse op te maken.

Natuurpunt/BBL onthoudt zich dit advies.

Contact