Advies dierenwelzijn kalkoenen

advies op eigen initiatief

Dierenwelzijn is een belangrijk resultaatgebied van verduurzaming. Het is op zich een goede zaak dat de Vlaamse Regering met een nieuw besluit een normenkader voor het dierenwelzijn in de professionele kalkoenenhouderij wil invoeren. Tegelijk is het belangrijk om het gelijke speelveld in voldoende mate te waarborgen. Daarom vraagt de SALV om de invoering uit te stellen van Vlaamse dierenwelzijnsnormen voor kalkoenen wanneer die onvoldoende compatibel zijn met het uitgangspunt van het gelijke speelveld. Overweeg om voor die normen de Europese beleidsontwikkeling af te wachten en ten gepasten tijde uniforme Europese regels in Vlaanderen in te voeren.

Diverse maatregelen zijn onvoldoende onderbouwd. Onderwerp die eerst aan een uitgebreid onderzoek naar effectiviteit inzake dierenwelzijn en op het vlak van praktische en economische haalbaarheid.

Verduidelijk welk orgaan bevoegd zal zijn voor de toekomstige actualisering van de normen, stem de timing van de actualisering af met de Europese beleidsontwikkeling en veranker de betrokkenheid van de sector via de SALV.

De SALV bracht het advies uit op eigen initiatief, gezien de adviesraad over het ontwerp van besluit geen adviesaanvraag ontving.

Natuurpunt/BBL en Bioforum onthouden zich bij dit advies.

Contact