Advies duurzaam akkoord Vlaamse visserij post-brexit

advies op eigen initiatief

De SALV benadrukt het grote belang van een duurzaam akkoord met het Verenigd Koninkrijk voor de Vlaamse visserij na de brexit. Daartoe vraagt de adviesraad aan de Vlaamse en de federale beleidsmakers om ervoor te zorgen dat

  • de EU het behoud van de huidige regeling over toegang tot de Britse Wateren en de toekenning van vangstrechten bepleit en duurzaam weet vast te leggen;
  • een gelijk speelveld tussen de EU en het VK, alsook tussen de EU-lidstaten onderling wat betreft visserijactiviteiten en visserijhandel wordt gewaarborgd;
  • administratie en wachttijden bij douane- en voedselveiligheidscontroles van materiaal- en vistransporten tussen beide handelspartners tot een minimum te beperken. De raad geeft hiertoe een aanzet met enkele specifieke aanbevelingen.

De   visserijsector gelooft in de toekomst van een duurzame visserij. De sector investeert daarom in vaartuigen en in een vernieuwde veilingsite. Het grote aandeel vis dat afkomstig is uit Britse wateren of tot BelgiĆ« geraakt via het VK maakt dat de brexit sterk zal ingrijpen op de economische leefbaarheid van en werkgelegenheid binnen zowel de zee- als de landzijde van de sector. De Technische Werkcommissie Visserij (TWV) van de SALV schetst in dit advies de belangrijke aanwezigheid van de Belgische vissersvloot in Britse wateren. Een overzichtstabel toont de verschillende trajecten die vis via het VK tot BelgiĆ« aflegt. Zo wordt duidelijk hoe de verse visproducten nadeel zouden kunnen ondervinden van extra red tape en langere wachttijden door bijkomende douaneformaliteiten en voedselveiligheidscontroles. Ook wat het eigenlijke visserijbeheer betreft, is het VK complex verweven met de EU (het Gemeenschappelijk Visserijbeleid). Hierdoor is een snelle en eenvoudige uittreding niet evident. De aanbevelingen moeten resulteren in een duurzaam visserijakkoord post-brexit.

Contact