Advies GLB-evaluatieplan

advies op eigen initiatief

Voorzie socio-economische evaluaties, toets op inclusiviteit en heb aandacht voor de inbedding van het strategisch GLB-plan (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) in een ruimere context. Dat zijn voor de SALV enkele kernelementen waarmee de evaluatie van het plan rekening moet houden. Het strategisch GLB-plan biedt uitvoering aan het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor de periode 2021-2027. Om dit plan te evalueren moet de overheid een evaluatieplan ontwerpen. Dat moet evaluatienoden, -vragen en -studies verduidelijken én voorzien van timing en planning.

Naast de verplicht op te nemen indicatoren biedt de Europese Commissie de mogelijkheid om de evaluatie aan te vullen met evaluatienoden, vragen en studies die beantwoorden aan de noden van de lidstaten. De adviesraad geeft daarvoor een insteek voor mee. Die is ingedeeld in volgende thema’s:

  • Inbedding van het GLB in ruimere beleidscontext, omgevingscontext en bedrijfseconomische besluitvorming
  • Inclusiviteit van het GLB, met aandacht voor drempels, red tape, verschillende vormen van innovatie, verdienmodellen en landbouwprofielen
  • Socio-economische evaluatienoden die onder meer toetsen op het samenspel tussen markttransparantie, eerlijk handelsgedrag en samenwerking in de keten
  • Aandacht voor jonge landbouwers en gender
  • Aandacht voor welbevinden via een welzijnstoets
  • Biologische landbouw en de relatie met het strategisch plan bio
  • De bijdrage van het strategisch GLB-plan aan milieu-, klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen
  • Aandachtspunten omtrent timing, planning en capaciteitsopbouw voor de uitvoering van de evaluaties.

Natuurpunt-BBL onthouden zich bij dit advies. De mandaathouder van de SALV brengt nu dit advies naar het Monitoringcomité van het strategisch GLB-plan als formele insteek van de adviesraad.

Contact