Advies GRUP Ruimtelijke herinrichting Ring rond Brussel (R0) - deel Noord: openbaar onderzoek scopingnota 2

advies op vraag
Departement Omgeving Omgevingsplanning

Het geïntegreerde onderzoek in het kader van het GRUP Herinrichting R0 (Brusselse Ring deel Noord) moet de impact van het project op landbouw grondiger in kaart brengen. Dat vergt onder meer een verbeterde maatschappelijke kosten-batenanalyse, een landbouweffectenrapport, en een volledig inzicht in de ruimtelijke inname van landbouwgebied. De SALV bepleit ook de toepassing van het principe van zuinig ruimtegebruik.  

Het project moet bovendien ook boer en burger, producent en consument, in de regio rond de Brusselse Ring dichter bij elkaar brengen. Daarom vindt de SALV de afwezigheid van specifieke landbouwgerichte projectdoelstellingen in het verstedelijkende gebied een gemiste kans voor lokale voedselproductie. Zoek die kansen actief op in de verdere uitwerking van het project.

Natuurpunt / BBL onthouden zich bij dit advies.

Contact