Advies kaderdecreet Vlaamse handhaving

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir

Maak bij de implementatie van het Kaderdecreet Vlaamse Handhaving (KVH) een adequate afweging van de meerwaarde ervan op de sectorale handhavingsregeling met het oog op harmonie, coherentie en transparantie. Het KVH wil de Vlaamse handhavingsregels stroomlijnen binnen zoveel mogelijk beleidsdomeinen. De SALV is bezorgd over de verhouding tussen de kaderregelgeving en de sectorale wetgeving om enerzijds het stroomlijnende oogmerk van het KVH te waarborgen en anderzijds be-staande handhavingsprocedés naar waarde te blijven honoreren.

Zorg voor een betere waarborg van de rechtsbescherming van de rechtsonderhorige door onafhanke-lijk en neutraal toezicht in het KVH te verankeren. Het onpartijdigheidsbeginsel in het kader van toe-zichts- en opsporingsbevoegdheden is onvoldoende uitgewerkt. Onafhankelijk en neutraal toezicht moet verzekerd worden om de rechtsbescherming van de rechtsonderhorige te garanderen.

Dit advies sluit aan bij twee vorige adviezen die de SALV formuleerde rond handhaving en regelgeving:

 

Contact