Advies luchtbeleidsplan 2030

advies op vraag
Vlaams minister van Omgeving Natuur en Landbouw
Joke Schauvliege

De adviesraden SALV, SERV en Minaraad spreken zich in een gezamenlijk advies positief uit over de bijkomende maatregelen voor de landbouw in het Luchtbeleidsplan 2030. De prognoses voor de luchtkwaliteitsdoelstellingen zijn gunstig voor de landbouwsector. Door de geleverde inspanningen van de sector zullen de ammoniakemissies tegen 2030 ruim onder de Europese lat van 38,3 kT uitkomen. Het Luchtbeleidsplan voorziet concrete maatregelen om nog beter te doen. Door schadelijke emissies verder te beperken (ammoniak, secundair fijnstof, geur), wil de regering de impact verminderen van veehouderijen op de gezondheid en leefomgeving. De geplande maatregelen bevorderen onder meer de effici├źntie en de effectieve toepassing van luchtwassers in pluimvee- en varkensstallen. De adviesraden vragen om bijkomende ondersteuning (bv. premies), zodat meer luchtwassers ge├»nstalleerd kunnen worden.

De raden hebben begrip voor de beleidsintentie om ondersteuning te bieden aan bijkomend onderzoek naar de gezondheidseffecten van de veehouderij in gebieden waar de veeteelt floreert. De raden vinden dat die studies wel kwaliteitsvol moeten zijn. Daarbij gaat het onder meer om de behoorlijke vaststelling van oorzaak en gevolg.

Voor andere vervuilende stoffen zijn op korte en vooral op langere termijn bijkomende maatregelen nodig, stellen de raden vast. Dat geldt onder meer voor ozon, waarvoor de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie over heel Vlaanderen overschreden worden. Het opbrengstverlies door ozonschade bij akkergewassen kan aanzienlijk zijn.

Samenwerking met
Minaraad
SERV

Contact