Advies maricultuur in het Belgisch deel van de Noordzee

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Visserij
Hilde Crevits

Maricultuur (het kweken van vis en schaaldieren op zee) combineren met energiewinning binnen dezelfde zones beschermt de lokale kustvisserij tegen verdere inname van de beperkt beschikbare ruimte op zee. Door deze combinatie kan er meervoudig gebruik gemaakt worden van de schaarse ruimte. Dit biedt de beste garantie op het evenwichtig samengaan van verschillende actoren op zee. De Europese Commissie ondersteunt deze aanpak ook in haar strategische richtsnoeren voor aquacultuur. Wel is het belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan natuurbescherming, vooral in Natura 2000-zones.

Binnen zones voor energiewinning zijn professionele visserij-activiteiten momenteel niet rendabel. Samen met het beperkte vaarbereik van kustvissers maakt dit dat de kustvisserij een adequate mijlszone uit de kust nodig heeft waaruit permanente structuren best worden geweerd. Bij de afbakening van maricultuurzones wordt de kustvisserijsector dan ook graag betrokken.

Verder geeft de SALV nog aanbevelingen over het belang van onderzoek en innovatie om het samengaan van maricultuur en energiewinning te bevorderen, over de inperking van kweekrisico’s via weersverzekeringen, over de monitoring van de impact op het marien ecosysteem, over de bevoegdheden van de overheid op het vlak van concessies, vergunningen en domeinbeheer, en over de uitbouw van een gezond en robuust economisch weefsel rond maricultuur.

Contact