Advies navigeren naar een klimaatbestendige visserijsector

advies op eigen initiatief

Met het oog op de opmaak van een nieuw klimaatadaptatieplan biedt de SALV de Vlaamse Regering een kompas met brede beleidswenken om te navigeren naar een gedragen adaptatiebeleid voor de visserijsector.

De SALV vraagt de relevante effecten van de klimaatverandering beter te monitoren. Een performant klimaatadaptatiebeleid begint met een gedegen onderbouwing.

Adaptatie is een verhaal van net tot bord vindt de SALV. Naast specifieke behoeften en noden zullen de afzonderlijke ketenschakels aan land- én zeezijde ook te maken hebben met gedeelde issues. De adviesraad wijst dan ook op het belang van afstemming en samenwerking zodat wijzigingen in het net optimaal hun weg vinden naar het bord.  

De SALV verwacht verder dat alle stakeholders betrokken worden bij de opmaak van het volgende monitorings- en evaluatiesysteem. Dat wordt best ontwikkeld na de goedkeuring van het volgende adaptatiebeleidsplan.

Contact