Advies nieuwe genbewerkingstechnieken

advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Jo Brouns
Voorstel van de Europese Commissie van 5 juli 2023 voor een verordening voor planten die gewijzigd werden met zekere nieuwe genbewerkingstechnieken, en hieruit geproduceerde levensmiddelen en diervoeders (NGT-dossier)

Een stimulerend Europees regelgevend kader voor nieuwe genbewerkingstechnieken is welkom als tool voor veredelaars om de duurzaamheidsdoelen van de Green Deal te realiseren en tegelijk de landbouwproductiviteit en voedselzekerheid te waarborgen. Dat stelt de SALV in zijn advies aan minister Brouns naar aanleiding van een voorstel van de Europese Commissie. De nieuwe genbewerkingstechnieken passen volgens de adviesraad binnen een veelsporige strategie van verduurzaming van het landbouw- en voedselsysteem.

De SALV wijst op een aantal voorwaarden, aandachts- en verbeterpunten. Zo moet het kader ontwikkelaars de toegang tot genetisch materiaal verzekeren en garanderen dat landbouwers over het reproductief materiaal (zaden) kunnen beschikken. Een degelijke risicoanalyse van planten en afgeleide producten die door nieuwe genbewerkingstechnieken zijn ontstaan blijft aan de orde, zowel op het vlak van de effecten op milieu en biodiversiteit als op de menselijke en dierlijke gezondheid. Dat de technologische innovatie geen ingang mag vinden in de biologische sector kan invloed hebben op de weerbaarheid, de verduurzaming en de concurrentiekracht van de biologische productie. Dit vereist nader onderzoek.

Voor de SALV is het nu zaak om zonder dralen het voorstel te verfijnen en de nieuwe regelgeving te implementeren. Op Vlaams niveau kunnen de beleidsmakers alvast het onderzoek naar nieuwe genbewerking in kleine en nieuwe teelten stimuleren.

Bioforum en BV OECO onthouden zich bij het advies. Natuurpunt/BBL formuleert een minderheidsstandpunt.

Naast de SALV formuleerde ook de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) een positief advies. In afwachting van een meer structurele aanpassing van de GGO-regelgeving die alle innovatie steunt, in lijn met het Europees innovatieprincipe, juicht de VARIO elke verbetering van het huidige kader toe en vraagt om maximale rechtszekerheid en toekomstbestendigheid te garanderen.

Contact