Advies nieuwe zeesluis Zeebrugge

advies op eigen initiatief
Aandachtspunten voor de volgende fases

Met dit ‘tussenadvies’ anticipeert de SALV op de volgende fases van de bouw van de nieuwe sluis in Zeebrugge. De raad omschrijft enkele technische bezorgdheden van de visserijcluster en de visveiling die in de haven van Zeebrugge gehuisvest zijn. De voornaamste bekommernissen vormen de risico’s op deining van aangemeerde vissersvaartuigen door golfslag, mogelijke stabiliteitsproblemen van kades en gebouwen bij de uitvoering van de werken en de bereikbaarheid van de vismijnsite tijdens de werken. Voor de omliggende landbouwactiviteiten is het volgens de raad van belang dat de bouw en exploitatie van de nieuwe sluis de effecten van de klimaatverandering niet verder aanscherpt als gevolg van wijzigingen in de waterhuishouding.   

Contact