Advies prioriteitennota Visserij 2019-2024

advies op eigen initiatief

De SALV richt de blik vooruit en maakt naar aanleiding van de komende regeringsvorming zijn aandachtspunten kenbaar voor het visserijbeleid aan de toekomstige beleidsmakers. Deze prioriteitennota biedt inspiratie voor de opmaak van het Vlaamse beleid inzake visserij en van het federale beleid rond leefmilieu en ruimtebeheer in het Belgisch deel van de Noordzee voor de periode 2019-2024.

De raad benadrukt dat de visserij sterke troeven heeft die toekomst bieden aan de sector. Duurzaam beheer van de visbestanden maakt vis immers tot een 100% hernieuwbare natuurlijke rijkdom. Bovendien zit de consumptie van vis in de lift. De sector kampt echter met uitdagingen op korte en lange termijn. Die brengen onzekerheid met zich mee en kunnen de investeringsbereidheid bedreigen.

Een coherent en motiverend visserijbeleid dat samen met de sector inspeelt op de toekomstkansen is nodig. Zo kan de visserijsector als wezenlijk kenmerk van een Noordzeeland ook in Vlaanderen en België zijn rol blijven spelen. Deze centrale stelling werkt de SALV meer concreet uit door zijn prioriteiten onder zes grote thema’s te bundelen:

  1. nood aan een toekomstgericht beleidskader;
  2. sociaaleconomisch perspectief;
  3. ruimte;
  4. duurzaamheid;
  5. communicatie en marketing
  6. onderzoek, beleid en praktijk.