Advies programmadecreet 2023

advies op vraag
Vlaams minister van Financiƫn en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
Matthias Diependaele

Onderzoek of een aangepaste tarifering van verkooprechten de toegang tot grond vergemakkelijkt voor actieve landbouwers. De SALV stelde deze vraag reeds bij de opmaak van het programmadecreet van het lopende begrotingsjaar. Het programmadecreet bij de begroting van 2023 wil een oneigenlijk gebruik van tarifering van verkooprechten wegwerken, wat voor de adviesraad een goede zaak is. Dit thema vormt voor de SALV het aanknopingspunt om duidelijkheid te vragen over hoe tarieven van verkooprechten de toegang tot grond voor actieve landbouwers kunnen helpen verbeteren. Daarnaast wenst de SALV dat de Vlaamse overheid verkent of een aangepaste tarifering van verkooprechten instrumenteel kan zijn in de vrijwaring van de open ruimte en het tegengaan van zonevreemd ruimtegebruik.

Daarnaast handelt het programmadecreet ook over de energiecrisis. Daarover vraagt de SALV: heb oog voor de huidige energiecrisis binnen de strategische sector van de land- en tuinbouw door het aangepaste tarief van de energieheffing uit te breiden naar land- en tuinbouwbedrijven als afnemers van laag-, midden- en hoogspanning. Het programmadecreet bij de begroting 2023 bepaalt een nultarief voor alleenstaanden en gezinnen. Een uitbreiding van deze tariefwijziging naar de land- en tuinbouwsector kan deel uitmaken van een bredere oplossing voor de liquiditeitsproblemen in de sector.

Contact