Advies ruimte om te vissen

advies op eigen initiatief

De vraag naar ruimte op zee voor energiewinning en -transport, maricultuur, natuurbescherming … neemt sterk toe. Voor de professionele zeevisserij wordt de toegang tot ruimte op zee een steeds grotere uitdaging. Niet alleen in het Belgische deel van de Noordzee maar ook en vooral in de wateren van de Europese lidstaten en landen buiten de EU waar onze vissersvloot actief is.

Om de ruime geografische spreiding van onze visserijactiviteiten als strategische sterkte van de Vlaamse visserijsector te verzekeren, formuleert de SALV op eigen initiatief enkele aanbevelingen:

  • Waarborg de toegang tot ruimte op zee voor de Vlaamse visserijsector en zorg voor beleidscoherentie tussen het Gemeenschappelijk Visserijbeleid en aanpalende beleidsvelden;
  • Neem meervoudig ruimtegebruik op zee steeds als primair uitgangspunt bij maritieme ruimtelijke planning (met respect voor de geldende natuurwetgeving);
  • Stem maritieme ruimtelijke planning adequaat af tussen de Europese lidstaten en derde landen (een platform zoals GeoVis voor Noordoost-Atlantische wateren is hierbij onmisbaar);
  • Compenseer de visserijsector wanneer meervoudig ruimtegebruik geen optie is;
  • Stem binnen België adequaat af tussen het Vlaamse en federale overheidsniveau om de aanbevelingen in het advies uit te voeren en om het overleg met andere lidstaten en derde landen vorm te geven.

Hiernaast formuleert de SALV in het advies ook aanbevelingen gericht op de co-existentie tussen de zeevisserij enerzijds en mariene beschermde gebieden en energiewinning op zee anderzijds.