Advies sporen naar een krachtiger klimaat- en energieplan 2030

advies op vraag
Vlaams minister van Omgeving Natuur en Landbouw
Joke Schauvliege

Klimaatverandering staat hoog op de agenda bij de SALV. In een gezamenlijk advies over het geplande Vlaamse klimaat- en energiebeleid vindt de adviesraad samen met de SERV en de Minaraad dat een krachtiger beleid nodig is om de gewenste broeikasgasreducties en energieprestaties te realiseren. De raden vragen om de ontwikkeling van een klimaatvriendelijker voedselsysteem te ondersteunen. Daarbij wijzen de raden op het belang van een gericht consumentenbeleid. Daarnaast is de verduurzaming van het voedselsysteem de verantwoordelijkheid van de hele voedingsketen. Tegelijk wijzen de raden op het belang van de socio-economische haalbaarheid van de maatregelen. Voor de landbouw biedt de implementatie van de LULUCF-verordening inzake landgebruik opportuniteiten waarvoor de nodige middelen dienen te worden voorzien. 

De komende maanden zal de SALV zich toeleggen op klimaatadaptatie in de land- en tuinbouw, in de marge van de opmaak van het Vlaams Klimaatadaptatieplan. Dat wordt eind dit jaar verwacht, waarover de SALV dan zal adviseren

Afgelopen zomer vestigde een studie van het SALV-secretariaat de aandacht op het potentieel van Klimaatslimme Landbouw (KSL) . Andrew Enow, tijdelijk beleidsmedewerker bij de adviesraad, verkende de waarde van KSL als integraal kader waarbinnen economische en sociale doelstellingen kunnen worden verweven met de noden inzake klimaatmitigatie en klimaatadaptatie.

Samenwerking met
Minaraad
SERV