Advies de toekomst van voeding en landbouw

advies op eigen initiatief

De SALV en de Minaraad eisen een ambitieuzer Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020 dat betere resultaten op het vlak van landbouwinkomensvorming en milieuprestaties kan afleveren. Naar aanleiding van de Europese mededeling over het toekomstige GLB vragen beide raden dat de Vlaamse Regering volgende aanbevelingen op Europees beleidsniveau verdedigt:

  • Een meer integrale en samenhangende omzetting van de Sustainable Development Goals is noodzakelijk om de verschillende doelstellingen te realiseren.
  • Meer beleidsruimte voor de lidstaten is een kans, maar harde garanties zijn onontbeerlijk om kwaliteit en effectiviteit te verzekeren.
  • Het GLB na 2020 moet de landbouwer een beter inkomen en perspectief op lange termijn bieden. Meer performante instrumenten voor marktwerking en risicobeheer net als een behoorlijke vergoeding voor maatschappelijke diensten moeten daartoe leiden.
  • Reik via een pluralistisch en proactief innovatiebeleid de middelen aan om in te spelen op maatschappelijke evoluties, economische uitdagingen tegemoet te treden en milieu- en klimaatdoelstellingen te realiseren. Vermijd lock-ins en ondersteun reconversie en exnovatie.
  • Neem duidelijke klimaat-, milieu- en natuurdoelen op in de nationale plannen. Zorg dat ze leiden tot effectieve maatregelen en goed opgevolgde resultaten.
  • Vergroot de focus op jonge starters om de vergrijzing in de sector op te vangen en aan hun noden te voldoen.
  • Stimuleer aankoopgedrag dat kwaliteitsvolle en duurzame landbouwproductie bevordert via een aangepast Europees consumentenbeleid. Responsabiliseer ook de verschillende ketenschakels.
Samenwerking met
Minaraad