Advies vis is Vlaamse kost

advies op eigen initiatief

De SALV geeft een aanzet voor strategische deals die van belang zijn voor de visserijsector in het kader van het Vlaams voedselbeleid. De adviesraad duidt vijf strategische deals aan die relevant zijn voor de visserijsector. Daarbij gaat het om drie nieuwe deals voor uit die ook breder – met, voor en door andere actoren in het voedselsysteem – kunnen uitgewerkt worden:

  • ruimte op zee verankeren
  • voedingssector als motor van tewerkstelling op toerental houden
  • voedselsoevereiniteit strategisch verzekeren

Nu is het zaak om de visserijsector actiever bij de uitwerking van de deals te betrekken. Ook alle relevante administraties en diensten binnen de Vlaamse (en federale) overheid moeten aan de slag. Voor de operationele uitwerking verwijst de SALV naar het convenant 'Op koers naar duurzaamheid'.

De SALV drukt verder haar positieve appreciatie uit over de inductieve aanpak die bij de genese van de voedselstrategie wordt aangehouden. De adviesraad steunt de veelzijdige duurzaamheidsscope die in het algemene doelstellingenkader wordt aangehouden en verwacht een evenwichtige uitwerking in de strategie en de voedseldeals.

Contact