Advies vizier 2030

advies op vraag
Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Geert Bourgeois
Vizier 2030 is goede basis voor coherente sectordoelstellingen

Vizier 2030 biedt volgens de SALV kansen om de duurzaamheidsdoelstellingen naar de landbouw, tuinbouw en agrovoedingssector te vertalen. De algemene doelstellingen zijn een goede vertrekbasis voor de realisatie van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties in Vlaanderen. De raad stuurt wel aan op enkele inhoudelijke aanpassingen van de landbouw- en visserijdoelstellingen.

Zo vraagt de SALV:

  • meer aandacht voor gedegen landbouwinkomensvorming als onderdeel van een duurzame voedselproductie
  • de hele agrovoedingsketen (van producent tot consument) in het duurzaamheidsverhaal te betrekken
  • aandacht voor bodemkwaliteit, bodemleven en organische stofgehalte
  • de ambitie om voedselverlies te reduceren in overeenstemming te brengen met de ‘Ketenroadmap Voedselverlies 2015-2050’
  • de visserijdoelstelling te herschrijven, zodat geleverde inspanningen voor verduurzaming erin vervat zitten en de doelstelling afgestemd is op de noden en uitdagingen van de sector
  • rekening te houden met lopende beleidsprocessen (GLB, BRV) en te vertrekken vanuit een evaluatie van de Pact 2020-landbouwindicatoren bij het toevoegen van specifieke landbouwdoelstellingen. De SALV-nota ‘Uitdagingen voor een duurzame toekomst voor de landbouw in Vlaanderen’ is hiervoor een goede leidraad.

Deze aandachtspunten dienen volgens de raad samen te komen in een coherent beleidsplan voor landbouw, tuinbouw en agrovoeding.

Contact