Advies VLAREM bedrijfsafvalwater

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir

De SALV ondersteunt samen met de Minaraad en de SERV de doelstellingen van de nieuwe aanpak om de lozing van gevaarlijke stoffen (zoals PFAS) maximaal te voorkomen en nog meer dan voorheen onder de aandacht te brengen. Tegelijk wijzen ze op de nood aan een bredere systeemaanpak. Beleid rond gevaarlijke stoffen beperkt zich immers niet tot afvalwater (end of pipe) maar omvat ook materialen-, product- en innovatiebeleid. De samenhang hiermee is nu onvoldoende duidelijk.

Daarnaast is er een oplossing nodig voor een aantal problemen bij de implementatie van de nieuwe aanpak:

  • Maak de risico-afweging explicieter. Het is onduidelijk wat er zal gebeuren in die gevallen waar wetenschappelijke zekerheid nog ontbreekt.
  • Maak op basis van best practices een Code van Goede Praktijk op die mogelijke onduidelijkheden zoveel mogelijk voorkomen.
  • Verduidelijk de risico-inschatting bij meetonzekerheden, de screening in geval van vervuild bemalingswater en de implicaties van een overschrijding van de overgangstermijn van 12 maanden.

Ten slotte is het aangewezen de impact van de voorgestelde aanpak na drie jaar grondig te evalueren.

Samenwerking met
Minaraad
SERV

Contact