Advies voorbereidingsproces van het Vlaams strategisch GLB-Plan 2023-2027

advies op vraag
Agentschap Landbouw en Visserij

Hanteer bij de voorbereiding van een Vlaamse landbouwvisie op het GLB-post 2027 de breed gedragen Visienota van de SALV op een duurzame toekomst als strategisch richtsnoer. Dat is één van de kernaanbevelingen die de SALV overmaakt aan het Agentschap Landbouw en Zeevisserij op een adviesvraag over het voorbereidingsproces van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in Vlaanderen. De adviesraad vestigt verder de aandacht op volgende procesaanbevelingen:

  • maak tijdig de noden van de Vlaamse land- en tuinbouw kenbaar op Europees niveau wanneer de voorbereidingen voor een nieuwe GLB-periode aanvangen;
  • garandeer stakeholderoverleg én strategisch advies en verbeter de inzet hiervan in de voorbereiding van het GLB-post 2027;
  • waarborg transparantie tijdens het gehele voorbereidingsproces en respecteer de verplicht te doorlopen voorbereidingsstappen;
  • onderneem actie tot verbetering van het voorbereidingsproces voor GLB-post 2027;
  • zorg voor een tijdige goedkeuring van GLB-post 2027, zodat landbouwers tijdig duidelijkheid hebben.

Contact