Advies voorontwerp programmadecreet BA2022

advies op vraag
Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
Matthias Diependaele

De Vlaamse Regering moet de kwaliteit van de landbouwopleidingen waarborgen bij de uitvoering van haar nieuwe delegaties inzake registratie- en erkenningssystemen voor aanbieders van vorming en sensibilisering rond duurzame landbouw. Het voorontwerp programmadecreet begrotingsaanpassing (BA) 2022, waarover de SALV om advies werd gevraagd, voorziet in die nieuwe delegaties. De expertise van de bestaande vormingscentra moet blijvend en passend gehonoreerd worden. Dit is nodig om te veel versnippering onder de aanbieders van vormingen en opleidingen tegen te gaan. Nieuwe, innovatieve en inspirerende initiatieven rond vorming en opleiding moeten evenwel kansen kunnen krijgen. Een gedegen integratie binnen het vormingenlandschap zal de kwaliteit van deze initiatieven moeten borgen.

Daarnaast kent het voorontwerp programmadecreet BA2022 de Vlaamse Regering een grotere inspraak toe in de examinering bij naschoolse vormingen. De SALV vraagt duidelijkheid te schepen over de inrichting van proeven, examens … binnen zowel naschoolse activiteiten als het reguliere landbouwonderwijs, in het bijzonder wat de fytolicentie aangaat. Zal de koppeling blijven bestaan van een fytolicentie aan het diploma secundair onderwijs in het studiegebied land- en tuinbouw en aan bepaalde diploma’s hoger onderwijs? Zullen de fytolicentie-examens decentraal kunnen blijven aangeboden worden (wat de voorkeur wegdraagt)? Op deze vragen wenst de adviesraad duidelijke antwoorden.

Tot slot stelt de SALV vast dat het voorontwerp van programmadecreet BA2022 bepalingen omvat die de financiële wisselwerking regelt tussen het Vlaams Klimaatfonds en het Vlaams Fonds voor Landbouw en Visserij, een begrotingsfonds samengesteld uit sector bijdragen.

Contact