Advies (wind)energieproductie in de land- en tuinbouw

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Aanbevelingen ter versnelling van de maatschappelijke klimaat- en energietransitie

Land- en tuinbouwbedrijven kunnen via kleine en middelgrote windturbines bijdragen tot de vergroening van het energiesysteem. Die energietransitie is noodzakelijk om tot een klimaatneutrale samenleving te komen. Door de sectorale milieuvoorwaarden beter te onderbouwen neemt de Vlaamse Regering een potentieel juridisch knelpunt weg voor de productie van windenergie in de land- en tuinbouw en daarbuiten. Dat is een goede zaak, vindt de SALV.

Er zijn evenwel dringend meer beleidsmaatregelen nodig op Vlaams niveau om de kansen op het vlak van windenergie (en andere vormen van hernieuwbare energie) op het platteland en in de land- en tuinbouw ten volle te kunnen benutten. De SALV doet hiervoor diverse aanbevelingen die betrekking hebben op het openruimtebeleid, op de ontwikkeling van energiegemeenschappen en collectieve projecten en op het vergunningenkader.

Om de rendabiliteit en rechtszekerheid van investeringen in hernieuwbare energie te waarborgen moet de overheid vorm en uitvoering geven aan een stabiel regelgevend kader voor energieproductie. Het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid moet voldoende investeringssteun voorzien voor investeringen op het vlak van duurzame energieproductie.

Ten slotte moet het effectieve aandeel van de land- en tuinbouwsector in de productie van duurzame energie beter in kaart gebracht worden.

Contact