Advies Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

  advies op vraag
  Vlaams minister van Omgeving Natuur en Landbouw
  Joke Schauvliege

  De SALV benadrukt het belang van open ruimte en landbouwgebied, ze zijn nodig voor het leveren van ecosysteemdiensten en voor de voedselproductie.

  De urgentie van de principes die in het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen geformuleerd worden kan niet onderschat worden. De komende jaren zullen heel wat landbouwbedrijven stoppen; de gemiddelde leeftijd van de bedrijfsleiders is 52 jaar. De vraag is of de gronden en gebouwen van deze landbouwers in agrarisch gebruik zullen blijven. De SALV stelt vast dat een steeds groter aandeel van de landbouwbedrijfsgebouwen en -gronden in niet-agrarisch gebruik terecht komt.

  Om gronden en gebouwen in landbouwgebruik te houden vraagt de SALV om:

  • Een gebalanceerde-gecoördineerde reconversiestrategie voor agrarische gebouwen te ontwikkelen.
  • De realisatie van de beleidsdoelen te ondersteunen met het vergunningenbeleid en handhaving.
  • Monitoring van het (landbouw)ruimtegebruik door lokale besturen. Deze monitoring moet leiden tot een visie en als onderbouwing van de ‘convenant’.
  • Onderzoek te voeren naar instrumenten om de open ruimte te behouden.

  Thema's en trefwoorden