Brief opvolgingsinstrument prijstransmissie

De landbouwersprotesten bij ons en in andere EU‑‏‏‏lidstaten brengen uiteenlopende problemen en uitdagingen binnen de agrarische sector aan de oppervlakte. In zijn Visienota wees de SALV al op de nood aan een standvastig toekomstperspectief en de uitdaging om een eerlijk inkomen uit de landbouwbedrijfsvoering te halen als één van de uitdagingen voor een duurzame toekomst voor landbouw in Vlaanderen. De verbetering van de inkomens van landbouwers is immers essentieel voor de integrale verduurzaming van de voedselproductie en voor de versterking van maatschappelijke diensten door landbouw.

Om de landbouwinkomensvorming te helpen verbeteren, brengt de SALV zijn Beleidsaanbevelingen voor een actiever & breder socio-economisch beleid rond landbouw van 2 juni 2023 in herinnering. In dit advies pleit de SALV er onder meer voor om de drie pijlers van de strategie tot versterking van de positie van de landbouwer in de keten inhoudelijk beter op elkaar af te stemmen. Deze drie pijlers zijn:

  1. eerlijk handelsgedrag bevorderen
  2. markt- en prijstransparantie verhogen
  3. samenwerking versterken tussen boeren onderling en met andere ketenschakels.

Momenteel werken deze pijlers nog te los van elkaar in plaats van als goed geoliede tandraderen elkaars werking te versterken.

De SALV meent dat de gewestelijke en federale overheden hier een belangrijke beleidsstap kunnen nemen op afzienbare termijn. De SALV pleit voor de uitbouw van een permanent en up-to-date opvolgingsinstrument van prijstransmissie en margeverdeling doorheen de agrovoedingsketen voor de verschillende productiekolommen. Hiervoor is een structurele samenwerking nodig tussen de over-heden en administraties. Zo kan het beleid markt- en prijstransparantie pas echt instrumenteel maken om eerlijk handelsgedrag te bevorderen en evenwichtige samenwerkingsverbanden in de keten te smeden.

Contact