Briefadvies Omgekeerde Toegankelijkheid Natuur

advies op vraag
Vlaams minister van Omgeving Natuur en Landbouw
Joke Schauvliege

De SALV drukt zijn appreciatie uit over de nieuwe boscompensatieregeling zoals weergegeven in een ontwerp van decreet houdende de wijziging van het Bosdecreet. Daarbij onderschrijft de raad de meer planmatige aanpak van de bosuitbreiding in Vlaanderen en de meer gerichte inzet van middelen uit het Boscompensatiefonds voor bebossingsprojecten die effectief bijdragen aan het realiseren van een gunstige staat van instandhouding (Natura 2000). Natuurpunt/BBL onthoudt zich in dit advies.

Contact