Briefadvies Omgekeerde Toegankelijkheid Natuur

    advies op vraag
    Vlaams minister van Omgeving Natuur en Landbouw
    Joke Schauvliege

    De SALV drukt zijn appreciatie uit over de nieuwe boscompensatieregeling zoals weergegeven in een ontwerp van decreet houdende de wijziging van het Bosdecreet. Daarbij onderschrijft de raad de meer planmatige aanpak van de bosuitbreiding in Vlaanderen en de meer gerichte inzet van middelen uit het Boscompensatiefonds voor bebossingsprojecten die effectief bijdragen aan het realiseren van een gunstige staat van instandhouding (Natura 2000). Natuurpunt/BBL onthoudt zich in dit advies.

    Thema’s en trefwoorden