Briefadvies wijzigingen samenstelling en opdracht van de CIW

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Voorontwerp besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005 betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, wat de samenstelling en de opdrachten van de CIW betreft

De SALV, de Minaraad en de SERV vinden het een goede zaak dat de  organisatie van de droogtecommissie voortaan deel uitmaakt van de opdrachten van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW).

Het besluit hierover van de Vlaamse Regering voorziet ook in de uitbreiding van de samenstelling van de CIW. De adviesraden menen dat een betere werking niet louter uit de verbrede samenstelling zal voortvloeien. Ook de succesvolle ontwikkeling van CIW 2.0 achten zij daarvoor noodzakelijk. CIW 2.0 is het interne vernieuwingsproces van het CIW. Het legt de klemtoon op projectgerichte werking en een verbeterd stakeholderoverleg. Het is aangewezen om een evaluatie van de aangekondigde verbeteringen aan de structuur en werking in te plannen.

In het kader van dat vernieuwingsproces bekijken de adviesraden en het CIW hoe de onderlinge wisselwerking kan geoptimaliseerd worden.

Samenwerking met
Minaraad
SERV

Contact