Briefadvies wolfwerende maatregelen

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Briefadvies over het voorontwerp van besluit houdende de subsidiëring van wolfwerende maatregelen

De SALV en de Minaraad vinden de nieuwe subsidieregeling voor preventieve wolfwerende maatregelen bij niet-professionele landbouwers een goede zaak. Door het veranderende jachtgedrag van de dieren moet het wolvenplatform het ’Interventieprotocol probleemsituaties wolf’ herbekijken. Bij veehouders in het risicogebied neemt het draagvlak af. De raden formuleren verder diverse verbeterpunten bij de ontwerpregeling, onder meer bij de aanvraagprocedure, de omvang van de subsidie en de steunvoorwaarden.

Voor professionele veehouders werd al een regeling uitgewerkt in het kader van niet-productieve VLIF-investeringen. De raden maken van deze gelegenheid gebruik om verbeteringen te suggereren. Zo moeten ook professionele veehouders een vergoeding voor periodiek onderhoud kunnen ontvangen en moet het normbedrag van 4,80 euro/m hoger, afhankelijk van het type omheining.

Het komt er nu ook op aan dat de overheid schapenhouders (en houders van andere dieren in de risicozone) goed en zo veel mogelijk sensibiliseert over het belang van de preventieve maatregelen.

Samenwerking met
Minaraad

Contact