Briefadvies Zeeboerderij Westdiep

advies op eigen initiatief

Toon de mogelijkheden tot partnerschappen binnen de brede mariene voedselproductieketen aan en heroverweeg de ruimtelijke inplanting van Zeeboerderij Westdiep. Dat vraagt de SALV naar aanleiding van de publieke consultatie over de (milieu)vergunningsaanvraag die Colruyt Group indiende om een zeeboerderij te mogen bouwen en exploiteren met mossel-, oester- en zeewierkweek in het Belgisch deel van de Noordzee (BNZ).

Innovatieve oplossingen voor duurzame visproductie zijn belangrijk binnen een toekomstgericht visserij- en aquacultuurbeleid. Een onderschatting van de economische gevolgen voor de kustvisserij en de negatieve impact op Natura 2000-gebieden doen de SALV echter besluiten dat het ingediende project niet aan alle dimensies van duurzaamheid voldoet. Daarom adviseert de raad om de ruimtelijke inplanting te heroverwegen.

Het voorgestelde project kent een volledige projectzone binnen het BNZ voor 30 jaar toe aan één ruimtegebruiker. De SALV wijst echter op het ontbreken van een algemeen beleidskader rond maricultuur en medegebruiksrechten van projectzones op zee. De raad meent dat het project de economische meerwaarde voor de brede mariene voedselproductieketen moet onderbouwen en moet duidelijk maken hoe partnerschappen met andere sleutelactoren binnen de mariene voedselproductieketen vorm zullen krijgen.

plan van Zeeboerderij Westdiep

Klik op de afbeelding om het plan van Zeeboerderij Westdiep in zone C te bekijken.

Contact