Jaarverslag SALV 2018

Op een originele manier biedt de SALV een inkijk in zijn werkzaamheden van 2018. De 23 adviezen die de SALV uitbracht in 2018 omvatten vier grote thema’s: de Vlaamse invulling van de sustainable development goals of SDG’s van de Verenigde Naties, het beleid rond klimaatmitigatie en -adaptatie, het Europees landbouwbeleid en de toekomst van de Vlaamse visserij.

In 2018 vierde de SALV zijn tienjarige bestaan in Kruishoutem. Dit jaarverslag blikt daarop terug met de op het event vertoonde filmpjes waarin raadsleden, andere adviesraden, de landbouwadministratie en beleidsmakers de historiek, werking en relevantie van de SALV in de schijnwerpers zetten.

Tot slot geeft de SALV elk jaar ook mee in welke mate er met zijn adviezen rekening werd gehouden door de beleidsmakers. Conclusie is dat ook in 2018 doorheen de beleidsprocessen steeds ernstig rekening gehouden werd met de adviezen van de SALV.

Contact