Stagerapport koolstofverdienmodellen in de landbouw

Samenwerking binnen en buiten de sector, een passende vergoeding en een geïntegreerde benadering binnen een breder palet aan ecosysteemdiensten: dat zijn volgens Lies Vanthournout belangrijke stimulansen voor de ontwikkeling van robuuste verdienmodellen voor koolstofboeren in Vlaanderen. Tijdens haar stage bij SALV bracht de studente bio-ingenieurswetenschappen de actuele Vlaamse koolstoflandbouw in kaart. Die bestaat uit zowel private als publieke intiatieven.

Uit het literatuuronderzoek en interviews met verschillende actoren blijkt het belang van de uitvoerbaarheid van de koolstoflandbouwpraktijken en de aantoonbaarheid van de klimaatwinsten. De overheid kan de ontwikkeling van robuuste verdienmodellen in de hand werken. Niet alleen via maatregelen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid maar ook door een stimulerend kader met heldere richtlijnen en spelregels te ontwikkelen voor vrijwillige koolstofmarkten en monitoringssystemen.

Koolstoflandbouw vormt een belangrijk onderdeel van een bredere klimaatstrategie, waarbij de landbouwers positief kunnen bijdragen aan klimaatmitigatie. Er is ook een link met andere beleidsthema’s, zoals het landbouwinkomen. De SALV zal het onderzoek (o.a. bij ILVO) en de beleidsontwikkeling dan ook blijven opvolgen, waaronder de totstandkoming van het Europees regulerend kader voor koolstofverwijderingscertificaten.

Het stagerapport bindt de SALV niet.

Contact