Stageverslag Theo Brackx

Vertrouwen, transparantie, stabiliteit en eventuele opschaalbaarheid zijn noodzakelijk bij samenwerkingsverbanden en initiatieven in de keten. Dat leert het stagerapport van Theo Brackx (UGent). Tijdens zijn stage bij de SALV bracht Theo ketenbrede initiatieven in kaart die de positie in de keten en de inkomensvorming van land- en tuinbouwers verbeteren. Hij keek naar grote en structurele gevestigde entiteiten en naar nieuwe en opkomende initiatieven. Theo voerde een literatuurstudie uit en sprak met experten en betrokkenen bij lopende initiatieven.

In zijn Visienota stelt de SALV het continu dalende aantal landbouwers aan de kaak. Dit valt deels te wijten aan het ontbreken van een eerlijk en stabiel inkomen, veroorzaakt door een aantal socio-economische aspecten zoals onevenwichtige machtsverhoudingen in de agrovoedingsketen, omgevingsomstandigheden en uitdagingen met betrekking tot de productiefactoren die inherent verbonden zijn aan de landbouw.

Beleidsmakers bieden reeds ondersteuning en wettelijk kaders voor bepaalde initiatieven zoals producentenorganisaties en brancheorganisaties. Ook het Vlaams voedselbeleid en (gerelateerde) innovatieprojecten (zoals het EIP 2023-project in functie van deal 2 van het Vlaams voedselbeleid) spelen een rol. Dit neemt niet weg dat beleidsmakers keteninitiatieven verder kunnen ondersteunen, wettelijke kaders verfijnen en socio-economisch onderzoek stimuleren om de problemen op het vlak van marktwerking en prijs- en inkomensvorming aan te pakken. Daar heeft de SALV recent voor gepleit, als onderdeel van een actiever en breder economisch beleid rond landbouw.

Theo Brackx: "Deze stage kadert binnen mijn opleiding als bio-ingenieur landbouwkunde aan de UGent. Ik werkte en schreef het verslag onder begeleiding van het SALV-secretariaat. Om meer inzicht te krijgen in deze keteninitiatieven sprak ik met verschillende experten in de landbouweconomische sector en met mensen die betrokkenen zijn bij keteninitiatieven."

Op 22 september organiseert de SALV een toekomstdialoog rond landbouw en economie. De problematische inkomensvorming in de sector komt hier uitgebreid aan bod.

Contact