Verkennende nota: toekomst voor de Vlaamse visserij in 2030

advies op eigen initiatief

In een verkennende nota maakt de SALV een denkoefening over de toekomst van de Vlaamse zeevisserij. Daarbij houdt de SALV rekening met alle betrokken actoren. De raad vindt het belangrijk om niet enkel te focussen op de zeezijde (vangst), maar ook de landzijde (zoals veilingen, handelaars, verwerkers) mee te betrekken. De toekomstvisie die de Technische Werkcommissie (TWV) van de SALV opstelde, schetst een toekomstbeeld waarin ook de uitdagingen voor vandaag vervat zitten. De vier hoofdlijnen zijn:

  1. De duurzame Vlaamse zeevisserijsector gedijt als een vis in het water.
  2. De goed functionerende Vlaamse visserijketen, ondersteund door de overheid, het onderzoek, het (EU-)beleid, … speelt in op zich aanbiedende kansen en uitdagingen.
  3. De Vlaamse visserij volgt evoluties op de voet.
  4. De Vlaamse visserij heeft een uitgebalanceerde plaats naast de andere economische en ruimtelijke actoren.