Raadszitting

13:30 - 16:30
 1. Goedkeuring van het verslag van de SALV-zitting van 29 november 2019
 2. Toelichting bij en gedachtewisseling over de geestelijke gezondheid in de landbouw door KVLV-Agra en ILVO
  • Inleiding bij het onderzoek door Nik Van Gool (KVLV Vrouwen met Vaart). Toelichting over het onderzoek en de beleidsaanbevelingen door Charlotte Prové (ILVO) met collega’s Lies Messely en Arthur Sanders. Aanwezigheid van Ria Bourdeaud’hui (StIA)
 3. Reeds goedgekeurde adviezen
  • 3.1 Advies Vlaams Klimaat- en Energieplan (VKEP) 2030 (8/10/2018)
  • 3.2 Advies klimaatadaptatie visserij (12/12/2019)
 4. Inhoudelijke werking van de SALV
  • 4.1 Werkprogramma SALV 2020: bespreking en goedkeuring
 5. Rapportering uit de TWV
  • 5.1 Vergadering 5/12: bespreking beleidsnota LV en dossier Brexit
 6. Werking van de SALV
  • 6.1 Aanwezigheden in de SALV over 2019
  • 6.2 Wijzigingen in de samenstelling van SALV en TWV
 7. 7. Varia