Raadszitting

13:00 - 15:00
 1. Goedkeuring van het verslag van de SALV-zitting van 25/06/2021
 2. Reeds goedgekeurde adviezen
  • Vierde Vlaamse Strategie voor Duurzame Ontwikkeling (VSDO 4)
  • Natuurgerelateerde dossiers Natuur (IHD, Wolf)
  • Watergerelateerde dossiers (Waterwetboek, Bufferstroken)
  • Korte keten
 3. Adviezen in voorbereiding
  • Fitfor55
  • Najaar 2021
 4. Inhoudelijke werking van de SALV
  • Klimaatadaptatiedialoog
  • Voedseltafels
  • Voedingsdriehoek
 5. Rapportering uit de TWV
 6. Werking van de SALV
  • Terugblik : SALV-event 17 september 2021, pcfruit
  • Vooruitblik: SALV kalender 2022
  • Presentiegelden 2021
 7. Varia